Yritys

Tutkimus- ja suunnittelutoimisto Habitaatti on vuonna 2011 perustettu yritys, joka on erikoistunut vaikeasti löydettävien eliölajien etsimiseen, tunnistamiseen ja havainnointiin akustisin ja visuaalisin menetelmin.

Yrityksen päätoimialoihin kuuluvat Suomen luonnonsuojelulaissa sekä EU:n luontodirektiivissä mainittuihin eläinlajeihin liittyvät selvitykset, kartoitukset, seurannat sekä lausunnot ja suositukset. Lisäksi yrityksen toimenkuvaan kuuluvat luonnontieteelliseen ja kulttuurialaan liittyvät konsultoinnit, tutkimukset sekä tuotekehitysprojektit.

Yrityksessä on päätoimialojen asiantuntemusta vuodesta 2002 lähtien.