Suunnittelupalvelut

  • maankäytön muutosten ympäristövaikutusten lievennysohjeistukset
  • asema- ja yleiskaavoihin sekä uusiutuvaan energiaan liittyvät ekologiset suunnittelut
  • ekologisten käytävien arviointi ja ohjeistus
  • estevaikutusarvioinnit
  • haittaeläinneuvonta
  • ekologinen valaistussuunnittelu ja -ohjeistus
  • valoilmastoarvioinnit, -seurannat ja -suositukset
  • erityisympäristöjen tiedonkeruumenetelmät
  • laitesuunnittelu ja toteutus
  • tutkimuskokonaisuuksien suunnittelu