Tutkimuspalvelut

 • Selvitykset, kartoitukset, seurannat, monitoroinnit sekä arvioinnit
 • Asema- ja yleiskaavaan sekä uusiutuvan energian rakentamiseen liittyvät selvitykset
 • Näytteenotto ja tiedonkeruu erityisympäristöissä
 • Ympäristöparametrien tiedonkeruu (ºC, lux, rH%, dB, m/s, Mag/sq arcsec)
 • Äänimaisematutkimukset maassa, vedessä ja ilmassa
 • Valoilmastotutkimukset ja – kartoitukset

 

 • Hämärä- ja pimeäaktiiviset lajit, erityisesti lepakot
 • Muut rauhoitetut lajit
 • Haitta- ja tuholaislajit
 • Luonnolliset ja ihmislähtöiset piilot
 • Museologiset ja arkeologiset kohteet

 

 • Lämpötilamittaukset
 • Kosteusmittaukset
 • Ilmavirta- / tuulimittaukset
 • Perustason äänitaso- / melumittaukset
 • Valosaastemittaukset