Tunnistuspalvelut

  • Selkärankaisten ja selkärangattomien tunnistus
  • Saaliseläinten jätösten ja jälkien tunnistus
  • Jätökset ja eritteet
  • Jäljet (purema, jyrsintä, askel, kulku, liike)
  • Karvat ja höyhenet
  • Luut, raajat, siivet ja muut ruumiinosat
  • Ruhot ja luurangot
  • Munat ja kutu