Terva

  • tervantuotanto (tervahaudan rakennus, poltto, tervan lasku, peittäminen)
  • tervatuotteet
  • tervakulttuuri (kulttuurihistoria, tekniikka, kemia)